Suomen Liikennelääketieteen Yhdistys ry

Yhdistyksen lyhyt historia

Suomen Liikennelääketieteen yhdistys ry perustettiin 25.5.1976 liikenteen parissa työskentelevien lääkäreiden ja muiden liikennelääketieteestä kiinnostuneitten yhdyssiteeksi. Yhdistyksen perustajat olivat huolestuneita liikenneonnettomuuksien nopeasta kasvusta, joka kuormitti yhteiskuntaa ja terveydenhuollon eri aloja huomattavasti.

 

Yhdistyksen tavoitteena on edistää liikennelääketieteen osaamista järjestämällä koulutusta ja tukemalla liikennelääketieteellistä tutkimustyötä. Yhdistys pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun näyttöön perustuvin asiantuntija-argumentein.

 

Vuosina 1976-1980 tehtiin liikennetraumojen mekanismeja koskevaa tutkimustyötä, järjestettiin ensiapukursseja lääkäreille ja keskusteltiin eri sairauksien vaikutuksista ajokykyyn. Yhdistyksen toiminta myötävaikutti mm. turvavyön käyttöpakon säätämiseen ja loi pohjaa myöhemmille ajo-korttilääkärintarkastusten uudistuksille.

 

Vuosina 1980-1990 luotiin kansallista liikennelääketieteen verkostoa ja solmittiin kansainvälisiä suhteita. Yhdistyksen hallitukseen valittiin maan korkeimman poliisijohdon edustaja. Ministeriöiden kanssa keskusteltiin ajokortin myöntämisen terveydellisistä edellytyksistä. Yhdistys sai edustajansa Liikenneturvan hallintoneuvostoon ja vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) neuvottelukuntaan.

 

Vuosina 1990-2000 painopistealueena oli koulutus. Ensimmäinen Liikennelääketiede-kirja julkaistiin vuonna 1991. Kokonaan uudistettu laitos julkaistiin vuonna 2002. Tärkein saavutus ko. vuosikymmenellä oli kuitenkin liikennelääketieteen erityispätevyyteen johtavan koulutusohjelman luominen ja saaminen hyväksytyksi vuonna 1997.

 

Vuosina 2005-2010 yhdistys on ollut mukana mm. Lääkäripäivien koulutustoiminnassa ja  yhdessä Työterveyslaitoksen, Liikenneturvan ja  Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan ja  Oulun työterveyden  kanssa järjestänyt 2006 ja 2010 Valtakunnalliset liikennelääketieteen - ja turvallisuuden päivät. Järjestelytoimikunta, Liikenneturva, Liikennevakuutuskeskus ja AKT perustivat VIA-liikenneturvallisuuspalkinnon. Vuonna 2006 se jaettiin Exxon oil/Esso oy:lle ja 2010 Timo Tervolle. 

 

Yhdistys on pyrkinyt parantamaan lääkärien koulutusta ajoterveyden arvioinnin alueella syntymästään lähtien. Vuodesta 2005 alkaen yhdistys on ollut keskusteluissa HY:n lääketieteellisen tiedekunnan ja eduskunnan liikennevaliokunnan kanssa liikennelääketieteen opetuksen tehostamisesta/aloittamisesta maassamme. Tämä ajatus mainittiin jo vuosia 2006-2011 koskevassa Liikenneturvallisuussuunnitelmassa, mutta jäi vielä toteutumatta.  Asia on vahvasti esillä myös seuraavassa suunnitelmassa. Vuonna 2010 asetettiin tavoitteeksi liikennelääketieteen oppituolin perustaminen.

 

Yhdistys ylläpitää yhdessä Suomen Lääkäriliiton kanssa  liikennelääketieteen erityispätevyyskoulutukseen tähtäävää koulutustoimintaa, jonka vastuuhenkilönä on professori Timo Tervo. Erityispätevyyskoulutuksessa on useita henkilöitä. Koulutuspakettia erityisesti työterveyshuollon käyttöön kehitetään.

 

Tukeakseen liikennelääketieteen tutkimusta yhdistys perusti vuonna 2010 Liikennelääketieteen säätiön, jonka päättävät elimet ovat hallitus ja valtuuskunta. Säätiön tarkoituksena on jakaa apurahoja alan tutkijoille.

 

Yhdistyksen jäsenmäärä on 87, joista 3 on kunniajäsentä ja 4 yhteisöjäsentä. Liikennelääketieteen erityispätevyys on myönnetty 37 lääkärille (6/2010) .  Yhdistyksen puheenjohtajana toimii vuodesta 2012 alkaen dos. Markku Partinen.

pastedGraphic.tiff

pastedGraphic.tiff

pastedGraphic.tiff

pastedGraphic.tiff

pastedGraphic.tiff
Suomen Liikennelääketieteen Yhdistys - Finlands Trafikmedicinska Förening ry
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin