Suomen Liikennelääketieteen Yhdistys ry

Linkit

 Ehdotus liikennelääketieteen (ajoterveys) sessiosta Turun Lääketiedepäiville 6.11.2013. on hyväksyttyAJOTERVEYSASETUS 11/2011

 

STM on vahvistanut ajoterveyden arvioinnissa ja lääkärin ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisessa käytettävien lomakkeiden kaavat.

 

Yhdistys on allekirjoittajana mukana THE EUROPEAN COMMISSION’S ROAD SAFETY charterissa

 

Liikennevakuutuskeskus 

 

 

 

Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi)

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)


 

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM)

 

Sosiaali ja terveysalan valvontavirasto (Valvira)

 

Lääkäriliitto

 

Ajoterveysasioita koskevat soveltamisohjeet

 

Svensk Trafikmedicinsk Förening

 

Association for the Advancement of Automotive Medicine

 

Trafikmedicinskt Centrum

 

International Traffic Medicine Association

 

The International Council on Alcohol, Drugs & Traffic Safety

 

Lausunto ajokyvystä Läkareutlåtande om körförmåga

 

Silmätautien erikoislääkärin todistus 

Intyg av specialist i ögonsjukdomar

Erikoislääkärin todistus Intyg av specialistläkare

Esitiedot ajokyvyn arviointia varten

Förhandsuppgifter för bedömning av körförmågan

European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES)

http://www.estesonline.org/

 

TyöterveyslaitosAJOKYKYesite2.docSuomen Liikennelääketieteen Yhdistys - Finlands Trafikmedicinska Förening ry
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin