Suomen Liikennelääketieteen Yhdistys ry

LIIKENNELÄÄKETIETEEN SYMPOSIUM 6.10.2014 klo 8.00-12.00

Tervetuloa HYKSin koulutukseen

(Koulutuksen otsake toimii linkkinä ohjelmaan)

Koulutus on tarkoitettu lääkäreille, liikenteen valvontaviranomaisille, terveydenhoidon johtohenkilöstölle sekä moottoriliikenteen järjestöjen edustajille. Tavoitteena on terveydentilan ja liikenneturvallisuuden välisen yhteyden ymmärtäminen, viranomaisten ja lääkäreiden välisen yhteistyön kehittäminen.


 

Paula Mertanen

Koulutussuunnittelija

HUS-Servis Koulutuspalvelut

Puhelin 050 4272356Suomen Liikennelääketieteen Yhdistys - Finlands Trafikmedicinska Förening ry
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin